Piece komorowe

piec komorowy FCF8M_300.jpg

 

Piece komorowe przeznaczone są głównie do prowadzenia procesów cieplnych wymagających szybkiego wzrostu temperatury przy zachowaniu równomiernego rozkładu temperatury, w atmosferze utleniającej lub w osłonach gazów.Piece charakteryzują się krótkim czasem nagrzewania, dobrym rozkładem temperatury w komorze oraz długą żywotnością elementów grzejnych. Maksymalna temperatura pracy 1350 °C.


M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

wyswietlacze.jpg

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze

 • umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. 
 • możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, 
 • możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. 
 • możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. 
 • możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. 
 • możliwość zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej.
 • możliwość kształtowania dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.
 

 P-REGULATOR TEMPERATURY

wyswietlacze1.jpg

Dwa czteroznakowe wyświetlacze

 • umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. 
 • możliwość zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas,
 • możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. 
 • możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy.


Rodzaje obudowy:

 

FCF 8MFCF 3,5H


piec komorowy FCF8M_200.jpg

 

piec komorowy_inox_200.jpg

 • obudowa :
  stal lakierowana proszkowo
 • obudowa: 
  stal nierdzewna

 

Piece komorowe

Typ pieca     temp.
max [ºC]

Obj.
kom
[dm³] 

Moc
[kW]
Napicie
zasil.
[v]
Wymiary
komory
roboczej
[mm]

Wymiary
zew.
[mm] 

Masa

[kg]

FCF 2,5 P 1150 2,5  0,9 230 140x100x180 500x360x520 25
FCF 2,5 M 1150 2,5  0,9 230 140x100x180 500x360x520 25
FCF 3,5 HP 1350 3,5 2,8 230 150x110x210 530x795x500 60
FCF 3,5 HM 1350 3,5 2,8 230 150x110x210 530x795x500 60
FCF 8 P  1150 8 1,8 230 210x170x250 560x420x520 36
FCF 8 M  1150 8 1,8 230 210x170x250 560x420x520 36
FCF 14 HP  1350 14 3,5 230 240x210x270 580x890x920 70 
FCF 14 HM 1350 14 3,5 230 240x210x270 580x890x920 70 
FCF 22 P 1150 22 3,5 230 290x220x350 730x620x750 72
FCF 22 M 1150 22 3,5 230 290x220x350 730x620x750 72
FCF 22 HP 1300 22 5 400 290x220x350 780x680x830 88
FCF 22 HM 1300 22 5 400 290x220x350 780x680x830 88

S - temperatura maksymalna 1150 °C
H - temperatura maksymalna 1300 °C

P - regulator  temperatury 
M - programator temperatury