Piece muflowe

FCF2,5S_300.jpg

 

Piece muflowe przeznaczone są do prowadzenia procesów cieplnych w laboratoriach ze szczególnym zastosowaniem w warunkach występowania w komorze środowiska agresywnego w postaci gazów, pyłów, odprysków itp. Ceramiczna mufla, oddziela elementy grzejne od wnętrza komory grzejnej i zapewnia dłuższą ich żywotność oraz stabilne utrzymywanie temperatury. Piece oferowane są w dwóch zakresach temperaturowych 1150 st C oraz 1300 st C. Możliwe jest wyposażenie pieca w regulator lub programator temperatury.


M-PROGRAMATOR TEMPERATURY

wyswietlacze.jpg

Jeden czteroznakowy i dwa pojedyncze wyświetlacze

 • umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. 
 • możliwości zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas, 
 • możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. 
 • możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy. 
 • możliwość programowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. 
 • możliwość zaprogramowania 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze zadanej.
 • możliwość kształtowania dowolnej krzywej wypału dla danego urządzenia grzewczego ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub opadania temperatury w czasie.
 

 P-REGULATOR TEMPERATURY

wyswietlacze1.jpg

Dwa czteroznakowe wyświetlacze

 • umożliwiają łatwy odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych. 
 • możliwość zaprogramowania czasu opóźnionego startu jak również czasu wygrzewania, tzn. utrzymania temperatury pieca przez określony czas,
 • możliwe jest automatyczne przeprowadzenie cyklu wypału bez nadzoru. 
 • możliwość pracy np. w czasie obowiązywania taryfy nocnej na energię elektryczną lub wcześniejsze nagrzanie pieca do wymaganej temperatury unikając niepotrzebnych przestojów w pracy.


Rodzaje obudowy:

 

FCF 7SMFCF 7SM


Piec_muflowy_niebieski_maly.jpg

 Piec_muflowy_INOX_maly.jpg

 • obudowa :
  stal lakierowana proszkowo
 • obudowa: 
  stal nierdzewna

 

Piece muflowe

Typ pieca     temp.
max [ºC]

Obj.
kom
[dm³] 

Moc
[kW]
Napicie
zasil.
[v]
Wymiary
komory
roboczej
[mm]

Wymiary
zew.
[mm] 

Masa

[kg]

FCF 2,5 SP 1150 2,5  1,4 230 140x85x210 500x380x430 30
FCF 2,5 SM 1150  2,5  1,4  230 140x85x210  500x380x480  30
FCF 2,5 SHP 1300  2,5 1,6  230  140x85x210  500x380x480  30
FCF2,5 SHM 1300 2,5 1,6 230  140x85x210  500x380x480  30
FCF 5 SP  1150  2,4  230  180x125x250  610x180x630  45
FCF 5 SM  1150  5 2,4  230  180x125x250  610x480x630  45 
FCF 5 SHP  1300  2,4  230  180x125x250  610x480x630  45 
FCF 5 SHM 1300 5 2,4  230  180x125x250 610x480x630  45 
 FCF 7 SP 1150  2,5  230  180x125x300  610x480x680  47 
FCF 7 SM 1150 7 2,5 230 180x125x300 610x480x680 47
FCF 7 SHP 1300 7 2,8 230 180x125x300 610x480x680 47
FCF 7 SHM 1300 7 2,8 230 180x125x300 610x480x680 47
FCF 12 SP 1150 12 3 230 240x200x250 695x600x735 77
FCF 12 SM 1150 12 3 230 240x200x250 695x600x735 77
FCF 12 SHP 1300 12 3,3 230 240x200x250 695x600x735 80
FCF 12 SHM 1300 12 3,3 230 240x200x250 695x600x735 80
FCF 22 SP 1150 22 3,3 230 290x220x350 730x620x750 90
FCF 22 SM 1150 22 3,3 230 290x220x350 730x620x750 90
FCF 22 SHP 1300 22 5 400 290x220x350 760x690x886 91
FCF 22 SHM 1300 22 5 400 290x220x350 760x690x886 91
FCF 26SHP 1300 26 6 400 240x200x550 685x645x1070 112
FCF 26 SHM 1300 26 6 400 240x200x550 685x645x1070 112

S - temperatura maksymalna 1150 °C
H - temperatura maksymalna 1300 °C

P - regulator  temperatury 
M - programator temperatury